ABC TRADE TEAM

تیم آموزشی الفبای معامله گری
  • درباره ما

    تیم آموزشی الفبای معامله گری abc trade team در راستای توسعه ی دانش بازار های مالی و سرمایه گذاری ، جهت افزایش آگاهی و دید بهتر ، در این زمینه گام برداشته تا با ارایه مطالب آموزشی و دوره های حرفه ای معامله گری ، بتوانیم خدمتی در این مسیر با حمایت شما داشته باشیم .
  • سخن مدیر

    از دوران نوجوانی جویای بازار های مالی بودم و این اشتیاق ، بازار بزرگ فارکس را برای من جذابتر کرد .بازاری که از نزول قیمت ها نیز میتوان سود برد و فرصت های بیشماری رو برای معامله گران فراهم میسازد . اما بی شک ، بدون دانش این بازار پر از تهدید است . با بیش از ده سال فعالیت در بازار های مالی و تدریس در این زمینه و تشکیل تیم آموزشی الفبای معامله گری ، امیدوار هستم به حمایت شما تا بتوانیم در راستای بهبود کیفیت انتقال دانش و مطالب و دوره های آموزشی گامی بلند برداریم. وحید رضا هاشمیان